Projektinjohto

Rakennuttamis-, projektinjohto- ja viestintäpalvelut. Projektinjohtaja vie rakennushanketta eteenpäin ja pitää langat käsissään.

Valvonta

Pää- ja rakennustekninen sekä LVIS-valvonta. Kosteudenhallinta- ja turvallisuuskoordinaattorina toimiminen. Rakennushankkeen laadun, turvallisuuden, kustannusten ja aikataulun valvonta.

Kiinteistökehitys

Mm. edunvalvontapalvelut, lisä- ja täydennysrakentaminen, käyttötarkoituksenmuutokset ja jälkiasennushisst.

Kiinteistöstrategia

Selvitetään kiinteistöjen tavoitteet ja kehittämismahdollisuudet systemaattisen säästämisen, arvonnousun ja laatutason parantamisen näkökulmasta.

Hankesuunnittelu

Punnitaan erilaisia korjausvaihtoehtoja ja selvitetään lopullisen toteutustavan sisältö, laajuus, laatutaso ja budjetti.

Suunnittelu

Rakennushankkeen toteutussuunnitelmien laatiminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja suunnittelunohjaus.

Referenssit


Tuotamme palveluitamme erilaisiin rakennushankkeisiin, joissa asiakkainamme ovat pääasiassa osakkaat, isännöitsijät, säätiöt, sijoittajat ja teollisuus.

Palveluksessanne


Rakennuttamon tiimi